Vi tilbyr tjenester innen følgende områder:

 

Styrearbeid

Vi har hver for oss lang erfaring fra styrearbeid i virksomheter i forskjellige faser, med forskjellige eierskap og i forskjellige sektorer. Vi kan ta oppdrag som

 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Rådgiver for styret
 • Styresekretær

Vi avholder også kurs i styrearbeid som kan tilpasses den enkelte virksomhet. Vi bistår også i å rekruttere styremedlemmer og kan gjennomføre evaluering av styrearbeid.

 

Ledelse (Management for hire)

Vi er operative på drift og dekker funksjonsområder som

 • Daglig leder
 • Kontorsjef
 • Controller/Økonomisjef
 • Markedssjef / operativ markedsmedarbeider
 • Prosjektleder

Dette kan være aktuelt

 1. Når virksomheten raskt trenger en erstatter for en leder for en periode
 2. For å dekke opp en økt arbeidsbelastning eller få kompetansetilførsel i en periode
 3. Som ledd i en snuoperasjon
 4. Når virksomheten trenger en prosjektleder for et spesielt prosjekt.

 

Virksomhetsrådgivning

Vi arbeider med aktiv og resultatorientert rådgivning innen

 • Strategiutvikling
 • Utarbeidelse av handlingsplaner
 • Organisasjonsutvikling
 • Snuoperasjoner
 • Forhold rundt eier-/generasjonsskifte
 • Rekruttering
 • Bedriftsetablering og -avvikling
 • Kjøp og salg av virksomheter

Fast eiendom

Som et særskilt forretningsområde, tilbyr vi tjenester innen

 • Forvaltning av eiendommer
 • Prosjektutvikling
 • Byggeledelse

Diverse tjenester

Vi blir også brukt som kursledere på områder som strategiutvikling, medarbeiderutvikling og i lignende oppdrag tilpasset den enkelte virksomhet.