REFERANSER OG RESULTATER

Gjennom de siste 20 år har vi arbeidet i mange bransjer/virksomhetsområder - og med mange problemstillinger.

Da de fleste oppdragene er konfidensielle, kan vi ikke legge ut detaljer om disse. På forespørsel gir vi nærmere informasjon om resultater og referanser samt en mer detaljert CV for den enkelte rådgiver. (Mer om rådgiverne finnes her).

 

OPPDRAG OG HABILITET

Vi tre har forskjellig bakgrunn, erfaringer og personlighet. Det gjør at vi til sammen kan dekke et bredt spekter av oppdrag.

Gjennom samarbeidet kan vi også tilby en eller flere medarbeidere på et oppdrag, samtidig som vi kan sikre reservekapasitet/overlapping.

Habilitet og konfidensialitet er viktig i den type oppdrag vi utfører. Derfor vil alltid en henvendelse til oss være konfidensiell. Vi vil umiddelbart opplyse om at vi har andre engasjement i samme eller nærliggende bransje/sektor. Hvis vi har det, vil det kun være aktuelt å gå videre med et nytt klientforhold, dersom vår nåværende klient og den mulige nye klienten aksepterer at vi kan ha et klientforhold til begge.

Styrearbeid og konsulentarbeid er ikke noen "hyllevare". Vi anbefaler derfor alltid en uforbindtlig og kostnadsfri samtale med oss før oppdraget vurderes.

Før vi aksepterer et oppdrag, skal det være enighet om hva som skal oppnås gjennom vår bistand for å sikre at vi har nødvendig kompetanse og at gjensidig personkjemi stemmer.

 

SAMARBEID GIR RESULTATER

Skal vi lykkes i vårt arbeid, er vi avhengig av å etablere et godt forhold til virksomhetens organisasjon og ansatte. Alle virksomheter har noe godt å bygge videre på. Det er gjennom et tett samspill med menneskene i og rundt virksomhetene vi er engasjert i, at vi kan bidra til å skape varige resultater.

I vårt arbeid i virksomhetene søker vi også å ha nært samarbeid med virksomhetens øvrige eksterne "hjelpere", som Revisor, Advokat, Regnskapsfører og andre.

Vårt arbeid er ikke slutt før de tiltak som det er enighet om skal gjennomføres, virkelig er gjennomført.